Про центр

 

Орган із сертифікації СЦ «СТАНДАРТ» надає послуги із сертифікації Систем Менеджменту на відповідність різних стандартів, таких як:

 
 • ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) «Системи управління якістю. Вимоги»;
 • ISO 45001:2018 (ДСТУ ISO 45001:2018) «Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я. Вимоги»;
 • ISO 14001:2015 (ДСТУ ISO 14001:2015) “Системи екологічного менеджменту. Вимоги та посібник із застосування»;
 • ISO 50001:2018 “Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та посібник із застосування»;
 • ISO/IEC 27001:2013 "Інформаційні технології. Системи управління інформаційної безпеки. Вимоги».

Сертифікаційний центр "СТАНДАРТ" акредитований в сферах:

 • (3) харчової промисловості та виробництва тютюнових виробів;
 • (17) металургії та обробка металу;
 • (19) виробництва електричного та електронного обладнання;
 • (27) виробництва води;
 • (28) будівництва;
 • (31) послуг транспорту, зберігання та зв'язку;
 • (32) послуг з фінансового посередництва, послуги з нерухомістю, здаванням у найм та послуги юридичним особам;
 • (33) послуг у сфері інформатизації;
 • (35) інші послуги не включені до інших категорій.
 • (37) послуг у сфері освіти та виховання;
 • (38) послуг у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги;
 • (39) інші соціальні послуги; 
Багаторічна аудиторська практика наших співробітників, аудиторів та технічних експертів забезпечує високий рівень професіоналізму та компетентності персоналу, що працює з Вами, що у свою чергу гарантує високий результат у максимально стислий термін.

 
Вартість сертифікації
 
Розрахунок вартості послуги із сертифікації СЦ «СТАНДАРТ» здійснює відповідно до вимог документів Міжнародного форуму з акредитації IAF MD 1:2018 «Сертифікація організацій, що мають мережу підприємств, заснована на вибірковому контролі» та IAF MD 5:2015 «Обов'язковий документ IAF щодо тривалості аудитів систем менеджменту якості (QMS) та управління навколишнім середовищем (EMS)».
 


Декларація неупередженості

З метою реалізації цієї політики керівництво зобов’язується в своїй діяльності дотримуватися основних вимог стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017, ДСТУ ISO/IEC 17021-2011 , зокрема:

НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ

Запорукою неупередженості є те, що Політика і процедури ОССМ є прозорими та однаковими щодо всіх заявників, кандидатів та сертифікованих осіб; відсутні будь-які преференції залежно від місця проведення навчання; сертифікація не обмежується на підставі фінансових чи інших обмежень, таких як членство в асоціації або групі; процедури ОССМ застосовуються таким чином, який унеможливлює перешкоджання або ускладнення доступу заявників та кандидатів; ОССМ визначає загрози неупередженості; аналізує, документує та керує потенційними конфліктами інтересів з метою їх усунення або мінімізації.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Персонал ОССМ має належну кваліфікацію та досвід щодо застосовуваних схем сертифікації.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ОССМ несе відповідальність за неупередженість своєї діяльності та її можливі негативні наслідки. ОССМ впровадив страхування своєї діяльності.

 

ВІДКИРТІСТЬ

Інформація про ОССМ, в т.ч. порядок сертифікації, вимоги до замовників, реєстр сертифікатів та порядок подання апеляцій чи скарг вчасно актуалізується та доступна на запит зацікавленим сторонам.

 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ОССМ дотримується конфіденційності стосовно інформації про заявників, кандидатів та сертифікованих осіб. Така інформація не може бути розголошена без їх згоди за виключенням, якщо цього вимагатиме закон.

 

РЕАГУВАННЯ НА СКАРГИ

ОССМ реагує на будь-які скарги оскільки це є дієвим джерелом для захисту ОССМ, його клієнтів та інших користувачів від помилок, упущень або неналежної поведінки в майбутньому.

 

ПОЛІТИКА ТОВ «СЦ «СТАНДАРТ»

                 на 2020-2021 р.р.

 
Місія:        Сприяння розвитку європейських принципів діяльності підприємств,
установ, закладів та організацій України будь-якої форми власності та розміру.

Мета:         Стати лідером серед національних органів сертифікації систем
менеджменту та сертифікації персоналу, а також конкурентоспроможними
у системі європейської сертифікації.

 

За для реалізації зазначеної мети у своїй діяльності ТОВ «СЦ «СТАНДАРТ»
керується застосовними нормативними та законодавчими актами України
та міжнародних стандартів у сфері оцінки відповідності, а також дотримується
наступних принципів:

незалежність; неупередженість; компетентність; відповідальність;
відкритість; конфіденційність; реагування на скарги.

 

Здійснюючи свою діяльність ТОВ «СЦ «СТАНДАРТ» ставить перед собою
такі завдання, як:

1) популяризація європейських принципів ведення бізнесу в Україні та за її межами;
2) постійне підвищення професійного рівня персоналу;
3) постійне вдосконалення СМЯ, що враховує потреби клієнтів та вимоги чинного законодавства;
4) створення фінансових умов та забезпечення фінансової незалежності;
5) створення та підтримання іміджу надійного та професійного партнера;
6) створення комфортних умов співпраці з клієнтами враховуючи зовнішні чинники;
7) підвищення пізнаваності бренду.  

«Сертифікація – запорука визнання, стабільності
                     та надійності партнерських відносин»

  

Директор                               Зоя ГУЛІНА

 

Переглянуто 11.01.2022 р.

 

 

Процедура розгляду спірних питань та скарг

Порядок розширення та скорочення області сертифікації

Умови призупинення та анулювання сертифіката відповідності


ФД-007-27_Форма реєстрації скарги та її розгляду

Правила використання посилання на сертифікацію системи менеджменту

Згода на обробку персональних даних

Нормативна документація