Печать

О центре

 

Орган по сертификации СЦ «СТАНДАРТ» предоставляет услуги по сертификации Систем Менеджмента на соответствие различных стандартов таких, как:

 

Сертификационный центр «СТАНДАРТ» аккредитован в сферах:

 

Многолетняя аудиторская практика наших сотрудников, аудиторов и технических экспертов обеспечивает высокий уровень профессионализма и компетентности персонала, работающего с Вами, что в свою очередь, гарантирует высокий результат в максимально сжатые сроки.

Процедура сертифікації персоналу

 
Стоимость сертификации
 
Расчет стоимости услуги по сертификации СЦ «СТАНДАРТ» осуществляет в соответствии с требованиям документов Международного форума по аккредитации IAF MD 1:2018 «Сертификация организаций, имеющих сеть предприятий, основанная на выборочном контроле» и IAF MD 5:2015 «Обязательный документ IAF, касающийся продолжительности аудитов систем менеджмента качества (QMS) и управления окружающей средой (EMS)».
 


Декларація неупередженості

З метою реалізації цієї політики керівництво зобов’язується в своїй діяльності дотримуватися основних вимог стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017, ДСТУ ISO/IEC 17021-2011 , зокрема:

НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ

Запорукою неупередженості є те, що Політика і процедури ОССМ є прозорими та однаковими щодо всіх заявників, кандидатів та сертифікованих осіб; відсутні будь-які преференції залежно від місця проведення навчання; сертифікація не обмежується на підставі фінансових чи інших обмежень, таких як членство в асоціації або групі; процедури ОССМ застосовуються таким чином, який унеможливлює перешкоджання або ускладнення доступу заявників та кандидатів; ОССМ визначає загрози неупередженості; аналізує, документує та керує потенційними конфліктами інтересів з метою їх усунення або мінімізації.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Персонал ОССМ має належну кваліфікацію та досвід щодо застосовуваних схем сертифікації.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ОССМ несе відповідальність за неупередженість своєї діяльності та її можливі негативні наслідки. ОССМ впровадив страхування своєї діяльності.

 

ВІДКИРТІСТЬ

Інформація про ОССМ, в т.ч. порядок сертифікації, вимоги до замовників, реєстр сертифікатів та порядок подання апеляцій чи скарг вчасно актуалізується та доступна на запит зацікавленим сторонам.

 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ОССМ дотримується конфіденційності стосовно інформації про заявників, кандидатів та сертифікованих осіб. Така інформація не може бути розголошена без їх згоди за виключенням, якщо цього вимагатиме закон.

 

РЕАГУВАННЯ НА СКАРГИ

ОССМ реагує на будь-які скарги оскільки це є дієвим джерелом для захисту ОССМ, його клієнтів та інших користувачів від помилок, упущень або неналежної поведінки в майбутньому.

 

ПОЛІТИКА ТОВ «СЦ «СТАНДАРТ»

                 на 2020-2021 р.р.

 
Місія:        Сприяння розвитку європейських принципів діяльності підприємств,
установ, закладів та організацій України будь-якої форми власності та розміру.

Мета:         Стати лідером серед національних органів сертифікації систем
менеджменту та сертифікації персоналу, а також конкурентоспроможними
у системі європейської сертифікації.

 

За для реалізації зазначеної мети у своїй діяльності ТОВ «СЦ «СТАНДАРТ»
керується застосовними нормативними та законодавчими актами України
та міжнародних стандартів у сфері оцінки відповідності, а також дотримується
наступних принципів:

незалежність; неупередженість; компетентність; відповідальність;
відкритість; конфіденційність; реагування на скарги.

 

Здійснюючи свою діяльність ТОВ «СЦ «СТАНДАРТ» ставить перед собою
такі завдання, як:

1)      популяризація європейських принципів ведення бізнесу в Україні
та за її межами;

2)        підвищення професійного рівня персоналу;

3)        створення фінансових умов та забезпечення фінансової незалежності;

4)        створення та підтримання іміджу надійного та професійного партнера;

5)        підвищення пізнаваності бренду.

  

«Сертифікація – запорука визнання, стабільності
                     та надійності партнерських відносин»

  

Директор                               Зоя ГУЛІНА

 

Переглянуто 11.01.2021 р.

 

ПОЛИТИКА СЦ «СТАНДАРТ»

 

Процедура рассмотрения спорных вопросов и жалоб


Порядок расширения и сокращения области сертификации


Условия приостановки и аннулирования сертификата соответствия


ФД-007-27_Форма регистрации жалобы и ее рассмотрения

 

Правила використання посилання на сертифікацію системи менеджменту

Согласие на обработку персональных данных

Нормативная документация