Сертифікація персоналу
Сертифікація персоналу

Проводимо сертифікацію персоналу в законодавчо нерегульованій сфері.
Європейський підхід до атестації персоналу.
"Сертифікація персоналу" — добровільна атестація на відповідність встановленим вимогам.
Мета: визначити рівень персональної професійної компетентності співробітників у сфері ЖКХ і пройти атестацію / сертифікацію в незалежному органі.
 
Вигоди і переваги:

  • можливість отримати незалежну оцінку якості підготовки, рівня компетентності, професійної придатності співробітників;
  • здійснення постійного моніторингу компетентності персоналу;
  • формування позитивного іміджу;
  • можливість продемонструвати свою кваліфікаційну надійність;
  • визнання кваліфікації та компетентності персоналу на міжнародному ринку;
  • виконання вимог міжнародних ринків праці;
  • забезпечення високої мотивації персоналу;
  • підвищення уваги і поваги до працівників підприємства;
  • підвищення «вартості» професіоналів на ринку праці.
 
За підсумками сертифікації заявник отримує номерний сертифікат професійної компетентності в сфері діяльності і включається до Реєстру сертифікованого персоналу.
 
Посади, які можливо сертифікувати:

1 Внутрішній аудитор
1.1. Внутрішній аудитор систем якості
1.2. Внутрішній аудитор в сфері енергоменеджменту
1.3. Внутрішній аудитор в сфері екологічного менеджменту
1.4. Внутрішній аудитор в сфері охорони праці
2. Менеджер (представник керівництва)
2.1. Менеджер в сфері якості
2.2. Менеджер в сфері енергоменеджменту
2.3. Менеджер в сфері екологічного менеджменту
2.4. Менеджер в сфері охорони праці
3. Менеджер-управитель
3.1. Менеджер-управитель (Голова ОСББ, представник та/або керівництва 1-й рівень)
3.2. Менеджер-управитель (Фізична особа підприємець з певним рівнем кваліфікації 2 -й рівень)
3.3. Менеджер-управитель (Підприємств середнього та малого бізнесу 3-й рівень)
3.4. Менеджер-управитель (Керівний склад підприємства в сфері управління ЖКГ 4-й рівень)
3.5. Менеджер-управитель (Комерційної нерухомості 5-й рівень) в сфері охорони праці

Сертифікація персоналу — офіційна, неупереджена і незалежна оцінка компетентності, рівня знань і навичок фахівця.

Вартість робіт з сертифікації персоналу сплачується заявником на договірних умовах незалежно від одержаних результатів сертифікації.
 
Форма заявки розміщена на нашому сайті (скачати).
 
Інформацію про час проведення іспитів відповідно до графіку сертифікації персоналу буде надано додатково.

Описание: Копия standart_logo

ПОЛІТИКА

в сфері якості

Органу з сертифікації персоналу

ТОВ «Сертифікаційний центр «СТАНДАРТ»  на 2018-2019рр.

 

Головною метою сертифікації персоналу є визнання його компетентним виконувати певні завдання або роботу. Довіру до такої сертифікації може забезпечити неупереджене і компетентне оцінювання його третьою стороною, відсутністю конфлікту інтересів та гарантуванням об’єктивності діяльності Органу з сертифікації.

Виходячи з цього, керівництво Органу з сертифікації персоналу ТОВ «Сертифікаційний центр «СТАНДАРТ» (далі - ОСП) декларує свою політику в сфері якості, зокрема:

З метою реалізації цієї політики керівництво зобов’язується в своїй діяльності дотримуватися основних вимог стандарту ISO/IEC 17024, зокрема:

НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ

Запорукою неупередженості є те, що Політика і процедури ОСП є прозорими та однаковими щодо всіх заявників, кандидатів та сертифікованих осіб; відсутні будь-які преференції залежно від місця проведення навчання; сертифікація не обмежується на підставі фінансових чи інших обмежень, таких як членство в асоціації або групі; процедури ОСП застосовуються таким чином, який унеможливлює перешкоджання або ускладнення доступу заявників та кандидатів; ОСП визначає загрози неупередженості; аналізує, документує та керує потенційними конфліктами інтересів з метою їх усунення або мінімізації.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Персонал ОСП має належну кваліфікацію та досвід щодо застосовуваних схем сертифікації.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ОСП несе відповідальність за неупередженість своєї діяльності та її можливі негативні наслідки. ОСП впровадив страхування своєї діяльності.

 

ВІДКРИТІСТЬ

Інформація про ОСП, в т.ч. порядок сертифікації, вимоги до кандидатів, реєстр сертифікованих осіб та порядок подання апеляцій чи скарг вчасно актуалізується та доступна на запит зацікавленим сторонам.

 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ОСП дотримується конфіденційності стосовно інформації про заявників, кандидатів та сертифікованих осіб. Така інформація не може бути розголошена без їх згоди за виключенням, якщо цього вимагатиме закон.

 

РЕАГУВАННЯ НА СКАРГИ

ОСП реагує на будь-які скарги оскільки це є дієвим джерелом для захисту ОСП, його клієнтів та інших користувачів від помилок, упущень або неналежної поведінки в майбутньому.

 

ОСП ТОВ «СЦ «Стандарт» здійснює сертифікацію персоналу за наступними напрямками:

- Менеджер (представник керівництва) в сфері енергоменеджменту 

- Менеджер (управитель) багатоквартирного будинку (рівень 1)

- Управитель житлового будинку (групи будинків) (рівень 2)

- Управитель - керівник підприємства житлово-комунального господарства  (рівень 3)

- Управитель комерційної нерухомості

- Фахівець з нерухомості – Агент

- Фахівець з нерухомості – Ріелтор

Для здійснення сертифікації необхідно заповнити Заявку (посилання на заявку)  та направити до ОСП за адресою: scs-osp@ukr.net  

До заявки необхідно додати скан-копії наступних документів:

- паспорт (1,2 сторінки та сторінка з реєстрацією)

- ідентифікаційний код

- документ про здобуття освіти

- документи про підвищення кваліфікації (за наявності)

- документи, що підтверджують проходження навчання за обраним напрямом (не менше 72 академічних годин)

ОСП здійснює розгляд заявки кандидата в термін не пізніше 1 місяця з дати реєстрації заявки.

За результатами оцінки заявки кандидату на його вимогу може бути надана копія Протоколу розгляду заявки на сертифікацію персоналу.

 

 

Обов’язковою складовою сертифікації є складання кваліфікаційного іспиту!

Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на відповідність кваліфікацій згідно заявленої галузі.

 

Про час та місце проведення кваліфікаційного іспиту та склад екзаменаційної комісії кандидат повідомляється письмово. 

 

 

Витяг з ДПП ОСП 007 «Процедура сертифікації персоналу»:

П.4.4.1 «…Інформація щодо складу екзаменаційної комісії подається кандидатам для погодження одночасно з інформацією про час та місце проведення іспиту. В разі відсутності заперечень кандидатів щодо складу комісії протягом 1 тижня від дня повідомлення, склад екзаменаційної комісії вважається погодженим кандидатами.

Кандидат має право відведення членів екзаменаційної комісії у разі наявності ризиків щодо можливого конфлікту інтересів, невідповідності принципам проведення іспиту чи інших об’єктивних причин. Відведення членів екзаменаційної комісії повинне бути відповідним чином аргументоване.»

 

П. 4.4.3 «…Кандидат повинен прибувати на іспит з документом з фотокарткою, що посвідчує особу. Голова та члени екзаменаційної комісії мають право на перевірку документа, що посвідчує особу. У разі сумнівів щодо ідентичності особи, Голова екзаменаційної комісії має право не допускати кандидата до складання іспиту до з’ясування обставин.»

 

Іспит складається з письмової та усної частини та триває 4 академічні години.

Підготовка відповідей на запитання екзаменаційного білета проводиться в присутності всіх членів екзаменаційної комісії.

Іспит складається в умовах, що унеможливлюють спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.

Усно кандидат відповідає в присутності членів екзаменаційної комісії на питання білету для усної відповіді.

Іспит складається державною мовою.

Протягом двох тижнів екзаменаційна комісія обробляє результати іспиту у відповідності з наступними процедурами

Особи, чиї відповіді оцінені більшою кількістю балів, ніж вимагає схема сертифікації (Критерії компетентності персоналу ККП.01), визнаються тими, що успішно склали іспит.

Рішення щодо сертифікації приймається на основі аналізу результатів іспиту та відповідності їх вимогам, заявленим в Критеріях компетентності персоналу (ККП ОСП 01).

Рішення щодо сертифікації кандидатів приймається виключно уповноваженими особами ОСП. Рішення щодо сертифікації протоколюється.

Кандидат інформується уповноваженою особою ОСП про результати щодо рішення про сертифікацію у термін не більше місяця з моменту складання іспиту.

 

Витяг з ККП 01 «Критерії компетентності персоналу»

 

Позначення

Освіта

Досвід роботи

Фахове навчання

Результат іспиту

1

Менеджер (представник керівництва) в сфері енергоменеджменту 

QDC- EnM

бакалавр

4 ріки  на технічній, професійній або керівній посаді

16 годин Внутрішній аудит в системі енергоменеджменту,

40 годин Менеджер (Представник керівництва) в сфері енергоменеджменту

не менше 80%

3

Менеджер (управитель) багатоквартирного будинку (рівень 1)

МББ

 

Вища (не нижче «молодший бакалавр»)

Загальний - не менше 5 років

Стаж роботи в сфері управління житлом:  не менше 1 року.

Післядипломна освіта в галузі управління (включаючи управління багатоквартирними будинками) – на менше 72 акад. годин

не менше 65%

4

Управитель житлового будинку (групи будинків) (рівень 2)

УББ

вища освіта (магістр, спеціаліст)

Загальний робочий стаж:  не менше 5 років.

Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:  не менше 2 років.

Стаж роботи в сфері управління житлом:  не менше 2 років за останні 5 років

 

Післядипломна освіта в галузі управління (включаючи управління багатоквартирними будинками) – на менше 72 акад. годин

 

не менше 80%

5

Управитель - керівник підприємства житлово-комунального господарства  (рівень 3)

УКП

 

Вища (не нижче «молодший бакалавр»)

Загальний робочий стаж:  не менше 10 років.

Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:  не менше 4 років.

Стаж роботи в сфері управління житлом:  не менше 3 років за останні 5 років.

 

Післядипломна освіта в галузі управління (включаючи управління багатоквартирними будинками) – на менше 72 акад. годин

Наявність сертифікату

Управитель житлового будинку (групи будинків) (рівень 2)

не менше 80%

 

Управитель комерційної нерухомості

УКН

Бакалавр та/або Молодший спеціаліст

Загальний робочий стаж:  не менше 4 років.

Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:  не менше 2 років.

Стаж роботи в сфері управління нерухомістю:  не менше 2 років.

 

Післядипломна освіта в галузі управління (включаючи управління багатоквартирними будинками) – на менше 72 акад. годин

Наявність сертифікату Управитель житлового будинку (групи будинків) (рівень 2)

не менше 75%

6

Фахівець з нерухомості - Агент

ФНА

 бакалавр або молодший спеціаліст

Без вимог до стажу роботи

48 годин кваліфікаційні курси

не менше 75%

7

 

Фахівець з нерухомості - Ріелтор

ФНР

 бакалавр або молодший спеціаліст, молодший бакалавр

Не менше 2-х років на фаховій посаді

36 годин кваліфікаційні курси

не менше 80%

 

Термін дії сертифікату – 3 роки

 

Витяг з ДПП ОСП 007 Процедура сертифікації персоналу:

 

…4.7 Наглядання за сертифікованим персоналом

У період дії сертифіката ОСП здійснює нагляд за сертифікованим фахівцем.

Перший нагляд здійснюється не пізніше 12 місяців від дати набуття сертифікації, другий в період з 23 по 26 місяць за узгодженням з сертифікованою особою.

ОСП подає сертифікованій особі висновок за результатами нагляду, у якому наводяться зауваження і пропозиції по їх усуненню. У випадку негативних висновків за результатами нагляду ОСП може прийняти рішення про призупинення або анулювання сертифікату.

Усі витрати по проведенню нагляду оплачуються сертифікованою особою до початку процедури нагляду на підставі рахунка, що направляється одночасно з повідомленням про нагляд.

 

4.8 Перереєстрація персоналу.

Всі фахівці, які включені до реєстру ОСП та бажають продовжити сертифікацію, наприкінці трирічного періоду підлягають проходженню процедури повторного оцінювання.

Для цього сертифікована особа подає заявку та документи про досвід роботи згідно отриманого сертифікату не пізніше чим за місяць до кінцевої дати дії сертифікату.

Після закінчення другого циклу сертифікації (наприкінці 6-го року) кандидат повинен пройти додаткове навчання в обсязі 8-ми годинного модуля «Підвищення кваліфікації» згідно галузі акредитації.

 

 

4.9 Повторна сертифікація

Порядок повторної сертифікації встановлюється залежно від результатів діяльності кандидата і може передбачати повну або скорочену процедуру.

Кандидат повинен представити документи, які свідчать, що він продовжує працювати в сфері сертифікації а також те, що протягом попередніх 3 років він успішно пройшов курс навчання.

Кандидат, який бажає змінити кваліфікацію, також повинен показати, що він задовольняє необхідним критеріям.

У разі якщо сертифікованій фахівець має бажання продовжити дію сертифікації, але вчасно не пройшов процедуру повторної сертифікації, то в термін до шести місяців з моменту призупинення дії сертифікату він має додатково пройти навчання за скороченою програмою в сфері сертифікації.

Персонал, який не бажає продовжити реєстрацію в кінці терміну дії, зобов’язаний повернути свій сертифікат до ОСП.

 

4.10 Призупинення та скасування сертифікації

Призупинення дії сертифікації здійснюється за таких обставин:

- відсутність практичної діяльності з проведення обраних видів робіт у сфері сертифікації протягом двох календарних років;

- наявність обґрунтованих скарг на роботу або грубих порушень в діяльності, що доведені (недостовірність оцінок, необ’єктивність в разі аналізу фактичних даних, порушення етичних норм, тощо).

Призупинення дії сертифікації можливе на строк до 3-х місяців. В період призупинення дії сертифікації такому персоналу забороняється посилання на її наявність.

За цих обставин ОСП зобов’язаний:

- інформувати кандидата про призупинення сертифікації;

- повідомити про встановлений час усунення недоліків, методи та механізми, необхідні для перевірки усунення недоліків;

- розмістити інформацію про призупинення на сайті.

Неспроможність персоналу усунути недоліки, які привели до призупинення дії сертифікату за вказаний вище термін, веде до скасування або обмеження сфери сертифікації.

У цьому разі ОСП зобов’язаний:

- інформувати кандидата про скасування або обмеження сфери сертифікації;

- розмістити інформацію про скасування або обмеження сфери сертифікації на сайті…

 

4.11 Подання та розгляд апеляції та скарг

У разі незгоди з рішеннями ОСП, що прийняті за процедурами сертифікації замовник (кандидат) може подати письмову апеляцію до ОСП не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. При цьому подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

У разі наявності у замовника (кандидата) скарги стосовно дій та/або діяльності ОСП, вона може бути подана до ОСП не пізніше одного місяця з часу її виникнення.

 

 

 Версия для печати